Zveřejněno: 8.12.2008 v 15:50
Autor: Luděk Straka

Digitální šachové hodiny DGT XL - stručný přehled obsluhy


Protože zápasy družstva dospělých se hrají s digitálními hodinami a ne všichni jejich obsluhu zvládají, vytořil jsem tento stručný výtah z manuálu k digitálním hodinám DGT XL, které používáme.


Ovládací tlačítka hodin


Displej hodin


Na zadní straně hodin je přepínač, kterým se hodiny vypínají / zapínají (ON / OFF). Vypnutí a opětovné zapnutí hodin slouží jako Reset hodin.


Na zadní straně je také seznam všech přednastavených režimů hodin (23 přednastavených režimů (01 - 23). Režim 00 slouží k ručnímu nastavení hodin.


Po spuštění hodin (ON) se nejprve pomocí tlačítek +, - vybírá režim. Až bude na dipleji svítit číslo požadovaného režimu, tlačítkem "OK" výběr potvrdíte. Před začátkem hry je ještě třeba nastavit správně strany - bílou a černou. Na displeji svítí bíle a černě vyplněné kolečko. Pokud nastavení na displeji není v souladu s umístěním bílých a černých figur, změníte jej překliknutím "kolébky" na horní straně hodin. Pak už jsou hodiny připraveny k zahájení hry - to uděláte pomocí tlačítka Run / Pause.


Poznámka:

Přednastavené režimy pokrývají většinu běžných formátů šachových partií, takže režim 00 pro ruční nastavení budete potřebovat jen zcela výjimečně.


Pokud dojde k přerušení partie, pak pomocí tlačítka Run / Pause zastavíte odečet času pro obě strany. Pro pokračování partie stisknete opět tlačítko Run / Pause.


Před zahájením partie lze nastavit, zda se při doběhu časového limitu ozve elektronické upozornění (odpočet posledních sekund limitu pomocí elektronického "pípátka"). Pokud je zapnuto zvukové upozornění na konec limitu, je na displeji zobrazena ikona ampliónu.. Nastavení lze změnit pomocí tlačítka "Sound". Pokud jej podržíte asi 3 sekundy, režim zvukového upozornění se přepne.


Při hře - zjištění stavu

K zjištění údajů o partii slouží tlačítko "Moves". Pokud jej stisknete krátce, objeví se odehraný počet tahů. Pokud jej budete držet 3 sekundy, objeví se dále číslo vybraného režimu hodin. Po dalších 3 sekundách se objeví informace o stavu baterie hodin (kolik procent kapacity baterie ještě zbývá). Při zjišťování stavu partie čas stále běží. Po uvolnění tlačítka bude opět zobrazen čas zbývající oběma hráčům.


Při hře - korekce času

Pokud je potřeba korigovat např. zbývající čas hráče (penalizace hráče), je neprve třeba partii přerušit (tlačítko Run / Pause). Dále podržíte tlačítko "Adjust" 3 sekundy. Na displeji se pak nejprve objeví čas zbývající oběma hráčům s tím, že bliká číslo, které můžete měnit. Změna se provádí pomocí tlačítek +, -. Posun na další pozici pomocí tlačítka "OK". Lze měnit hodiny, minuty i sekundy (pokud zbývá více než 10 minut, objeví se sekundy samostatně). Po změně zbývajícího času obou stran se objeví i odehraný počet tahů za obě strany. I ten lze změnit. Až pomocí tlačítka "OK" projdete všechny hodnoty, které lze změnit, bude na displeji zobrazen zbývající čas obou hráčů. Tlačítkem Run / Pause pak pokračujeme opět v partii.


Ruční nastavení hodin (režim 00)

Lze nastavit až 5 nových režimů, které lze též uložit a pak je následně jednoduše vyvolat. Protože je ruční nastavení složitější, zatím povídání o něm vynechávám (pokud bude potřeba, doplním ho).