Zveřejněno: 16.2.2015 v 00:00

Protože se blíží konec letošního ročníku soutěže družstev, uveřejňujeme


Výňatek ze soutěžního řádu Šachového svazu - vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev

5.3. Vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev

5.3.1. Výsledky jednotlivých partií se sčítají a součet bodů činí skóre. V utkání vyhrává družstvo, které dosáhne vyššího skóre. Při rovnosti skóre je utkání nerozhodné.

5.3.2. Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů (pokud ŘO nestanoví jinak).

5.3.3. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně (pokud ŘO nestanoví jinak):

a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.),

b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.),

c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání,

d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná,

e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí,

f) los.


Středočeský šachový svaz jako řídící orgán pro naší soutěž plně převzal svazová pravidla pro vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev.